Publicēts: 20.10.2006.

Rīgā 20. 10. 2006.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2006. gada 20. oktobra sēdē nolēma atļaut apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Nordens AS” noslēgtos apdrošināšanas līgumus (Medicīnas darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi, Veselības apdrošināšanas līgumi, Sauszemes transporta apdrošināšanas līgumi, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi, Īpašuma apdrošināšanas līgumi, Kravu apdrošināšanas līgumi, Kuģu apdrošināšanas līgumi, Namīpašnieku civiltiesiskās apdrošināšanas līgumi, Nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumi, Profesionālās atbildības apdrošināšanas līgumi un Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi) nodot apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Balva” un apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Balva” pieņemt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Nordens AS” noslēgtos apdrošināšanas līgumus.

Padome izvērtējusi AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” iesniegtos grozījumus LCD noteikumos Nr. 11 “Par datu apmaiņu”, nolēma neiebilst pret to apstiprināšanu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2006. gada 27. oktobrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv