Publicēts: 06.07.2007.

Rīgā 06. 07. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 6. jūlija sēdē, izskatot iesniegtos dokumentus, nolēma atļaut dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Seesam Life Latvia” noslēgtos apdrošināšanas līgumus nodot apdrošināšanas akciju sabiedrībai “Seesam Elukindlustuse Aktsiaselts”, kas tiks pārveidota par Eiropas uzņēmējsabiedrību “Seesam Life Insurance SE”.

Padome, izskatot akciju sabiedrības “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “LKB Asset Management”” iesniegumu, nolēma anulēt AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “LKB Asset Management”” izsniegto licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 20. jūlijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv