Publicēts: 12.10.2007.

Rīgā 12. 10. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 12. oktobra sēdē nolēma Reģistrēt akciju sabiedrības ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Hansa Fondi” nodibināto atvērto ieguldījumu fondu ” H ansa Eiro Naudas Tirgus Fonds”.

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “Parex atklātais pensiju fonds” pensiju plānu “Papildpensija – Aktīvais Eiro”.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2007. gada 19. oktobrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv