Publicēts: 07.07.2008.

Rīgā 07. 07. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par ieteikumu atturēties no darījumu veikšanas ar nelicencētām kompānijām

(Credit Union Inc.)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) rīcībā ir nonākuši dokumenti, kuros klientiem tiek piedāvāts sākotnējos ieguldījumus kompānijā European American Prosperity Trust Corporation apmainīt pret kompānijas Credit Union Inc. emitētām akcijām. Izvērtējot akciju iegūšanas mehānismu, Komisijai rodas pamatotas šaubas par krāpnieciskām darbībām, kuru iespējamais mērķis ir noslēpt notikušo ieguldīšanas faktu kompānijā European American Prosperity Trust Corporation.

Komisijas speciālisti ir secinājuši, ka neatbilstoša šādam darījumam ir Credit Union Inc. prasība atsūtīt visu sākotnējo ieguldījumu līgumu oriģinālus, kā arī bankas maksājumu uzdevumus, kas apliecinātu notikušo naudas pārvedumu kompānijai European American Prosperity Trust Corporation. Tāpat Komisija uzskata, ka nesamērīgi liels ir kompānijas prasītās informācijas apjoms par klientu, viņa ģimeni, saistībām un īpašumiem, arī ieguldītājiem nosūtītā ASV nodokļu administrācijas veidlapa, kas jāaizpilda par patieso labumu guvēju, nav aktuāla, jo nav atjaunota sešus gadus.

Atgādinām, ka Komisija 22.04.2005 izplatīja paziņojumu par nelicencētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju Latvijā European American Prosperity Trust Corporation. Ņemot vērā minēto, Komisija iesaka potenciālajiem ieguldītājiem rūpīgi izvērtēt darījuma apstākļus, lemjot par kompānijas Credit Union Inc. emitēto akciju iegādi.

Vienlaikus atgādinām, ka nelicencēta komercdarbība Latvijā, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma. Ikvienam tirgus dalībniekam, kurš vēlas veikt komercdarbību Latvijā, piesaistot noguldītāju un ieguldītāju līdzekļus, ir jābūt licencei šādam komercdarbības veidam. Valstisko uzraudzību pār šo komercdarbības veidu Latvijā nodrošina Komisija. Nelicencēti komersanti netiek valstiski uzraudzīti un ieguldītāju intereses tādējādi netiek aizsargātas. Informācija par visiem licencētiem finanšu starpniekiem un pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir atrodama Komisijas mājas lapā: www.fktk.lv. Komisija aicina ikvienu ieguldītāju pārliecināties vai iespējamais ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus.

 

Ieva Upleja 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv