Publicēts: 01.10.2008.

Rīgā 01.10.2008.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
Informācija par Noguldījumu garantiju fondu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka jebkuram Latvijas banku klientam – gan fiziskām, gan juridiskām personām – saskaņā Noguldījumu garantiju likumu, kas stājās spēkā 01.10.1997., tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 20 000 eiro (aptuveni 14 000 latu) vienā bankā.

Komisija nodrošina līdzekļu uzkrāšanu Noguldījumu garantiju fondā, Noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu. Atlīdzības izmaksa saskaņā ar likumu notiek ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad iestājies noguldījumu nepieejamības gadījums.

Latvijas noguldījumu garantiju sistēmas darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par noguldījumu garantiju sistēmām prasībām. Latvijas Noguldījumu garantiju fonds ir izveidots un darbojas, pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likumu. Tas ir izveidots, lai nodrošinātu noguldītājiem atlīdzības izmaksu par noguldījumiem, kas veikti pie noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieka, bet kļuvuši nepieejami, t.i., gadījumā, kad noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieks nespēj klientam izmaksāt viņa noguldījumu tādēļ, ka Komisija sistēmas dalībniekam anulējusi licenci un tiesa pasludinājusi noguldījumu piesaistītāju par likvidējamu vai pieņēmusi lēmumu par noguldījumu piesaistītāja bankrota procedūras uzsākšanu.

Noguldījumu garantiju fonda dalībnieki ir noguldījumu piesaistītāji, kas ir Latvijas Republikā reģistrētas bankas un Noguldījumu garantiju likumā paredzētos gadījumus to filiāles ārvalstīs, kā arī ārvalstu banku filiāles un krājaizdevu sabiedrības.

Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus veido noguldījumu piesaistītāju maksājumi. 2008. gada 31. jūlijā Noguldījumu garantiju fondā bija uzkrāti 77.7 milj. latu.

Noguldījumu garantiju likuma 15. pants nosaka, ka, ja Noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu, lai veiktu garantētās atlīdzības izmaksas saskaņā ar likumu, tās ar Komisijas starpniecību tiek izmaksātas no valsts budžeta.

Līdz šim Latvijā nav bijis neviena noguldījumu nepieejamības gadījuma, kurā būtu bijis nepieciešams veikt izmaksas no Noguldījumu garantiju fonda.

Agnese Joela 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 6777 4808
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv