Publicēts: 24.10.2008.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir apkopojusi operatīvos datus par Latvijas banku darbību šā gada trešajā ceturksnī. Kopumā Latvijas banku sistēmā šajā periodā aktīvi ir pieauguši par 1.6 %. Izsniegto kredītu apjoms audzis par 4.4 %, lielāks izsniegto kredītu apjoma pieaugums ir privātuzņēmējiem – par 4.9 %, savukārt mājsaimniecībām izsniegto kredītu apjoms audzis par 2%. Piesaistīto noguldījumu apjoms septembra beigās Latvijas bankās ir nedaudz sarucis – par 2.1%. Latvijas banku peļņa 2008. gada trijos ceturkšņos ir bijusi 206 miljoni latu, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu banku peļņa ir par 23% mazāka. Latvijas banku kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji ir stabili un pārsniedz normatīvos noteikto minimumu. Latvijas banku likviditātes rādītājs septembra beigās bija 49.1 % (normatīvs ir 30%). Latvijas banku sektora vidējais pašu kapitāla radītājs ir bijis 12.3 % (minimālā prasība ir 8 %). Komisija turpina ik dienu veikt Latvijas banku finanšu stabilitātes rādītāju monitoringu. Ņemot vērā ekonomiskās attīstības lejupslīdes perioda tendences un nedrošo kredītu apmēra pakāpenisku pieaugumu, Komisija prognozē, ka līdz gada beigām uzkrājumu līmenim nedrošajiem kredītiem būtu jāsasniedz 2% no kredītu kopsummas. Bankas līdz šā gada septembra beigām bija izveidojušas uzkrājumus nedrošajiem kredītiem 0.86 % apmērā no nebankām izsniegto kredītu kopsummas (2008. gada 2. ceturksnī šis rādītājs bija 0.7 %). Tādējādi uzkrājumi kopumā ir auguši par 0.16 procentu punktiem. Un, lai novērstu situāciju, ka dažām bankām uzkrājumi nedrošiem kredītiem tomēr varētu būt nepietiekami, Komisija veic atkārtotas pārbaudes bankās un prasa palielināt uzkrājumu līmeni, ja tas nepieciešams. Latvijas banku bilances pārskatu operatīvo kopsavilkumu par septembri iespējams apskatīt Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati. Savukārt pārskats ar apstiprinātajiem datiem, kā arī trešā ceturkšņa pārskats ar plašāku banku darbības rādītāju analīzi būs pieejams novembrī. Ieva Upleja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Priekšsēdētājas biroja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos tālr.: 6777 4807 e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv