Publicēts: 06.12.2008.

Rīgā 05. 12. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par a/s “Parex banka” jauno valdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir nolēmusi neiebilst a /s “Parex banka” (turpmāk- Banka) jaunievēlētās valdes sastāvam. Par Bankas valdes priekšsēdētāju šodien Bankas padome ievēlējusi Nilu Melngaili, bet valdes locekļu pienākumus turpmāk pildīs Guntis Beļavskis, Vladimirs Ivanovs un Valters Ābele.

Komisija vēlas uzsvērt, ka jaunās Bankas valdes sastāvs ir izvēlēts atbilstoši nepieciešamajiem kritērijiem, jo līdzšinējie Bankas darbinieki – Guntis Beļavskis un Vladimirs Ivanovs pēdējo mēnešu laikā ir pierādījuši sevi profesionālā un atbildīgā rīcībā, savukārt jaunievēlētā valdes priekšsēdētāja Nila Melngaiļa un valdes locekļa Valtera Ābeles profesionālā priekšrocība ir ilgstoša pieredze starptautiskās auditorkompānijās.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv