Publicēts: 17.11.2010.

Rīgā 17.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturkšņa beigās.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2010. gada 3. ceturksnī saglabājās augsts un septembra beigās sasniedza 21% (2010. gada 2. ceturkšņa beigās – 20.6%) (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

2010. gada pirmajos deviņos mēnešos krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 159 tūkst. latu, t.i divas reizes, jeb par 110.8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 75.4 tūkst. latu. 2010. gada pirmajos deviņos mēnešos ar peļņu strādāja 19 krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnot 172.4 tūkst latu, savukārt pārējo 15 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 13.5 tūkst. latu.

Augot krājaizdevu sabiedrību gūtās peļņas apmēriem, palielinājās arī to pelnītspējas rādītāji un septembra beigās kapitāla atdeve (ROE) sasniedza 13.9%, savukārt aktīvu atdeve (ROA) – 2.9% (2010. gada 2. ceturkšņa beigās – attiecīgi 10.3% un 2.5%).

2010. gada 3. ceturksnī galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots (75.7%) bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem, savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi bija administratīvie izdevumi, procentu izdevumi par noguldījumiem, kā arī izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, kas septembra beigās veidoja attiecīgi 43.6%, 24.9% un 20.7% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 3. ceturkšņa laikā būtiski nav mainījies (t.i. sarucis par 36 tūkst. latu jeb 0.3%) un septembra beigās sasniedza 8.5 milj. latu (2010. gada 2. ceturkšņa laikā kredītu atlikums palielinājās par 307 tūkst. latu jeb 3.7%). Septembra beigās 66.4% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 29.6% – kā uzraugāmie un 4% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma. Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem septembra beigās joprojām veidoja 5.1% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa.

2010. gada 3. ceturkšņa laikā nedaudz, t.i. par 79 tūkst. latu jeb 1.1% ir sarukuši biedru noguldījumi, kas ir lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots un septembra beigās to apmērs sasniedza 7.4 milj. latu (2010. gada 2. ceturkšņa laikā noguldījumu apmērs palielinājās par 570 tūkst. latu jeb 8.3%). 

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2010. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Pielikumā pievienots vizuālais materiāls ar galveno rādītāju grafiskiem attēliem.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: 67774808;
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv