Publicēts: 28.12.2010.

Rīgā, 28.12.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un to klientu komunikācijas vadlīnijām

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 27. decembra sēdē nolēma apstiprināt “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un to klientu komunikācijas vadlīnijas”, kuras Komisija ir izstrādājusi ar mērķi pilnveidot finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku komunikācijas procesu ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un objektīvu rīcību tirgus dalībnieku saziņā ar klientiem, kas mazinātu arī klientu sūdzības par tirgus dalībnieku rīcību. Šajās vadlīnijās ir definēti būtiskākie tirgus dalībnieku un to klientu komunikācijas principi un šā procesa nodrošināšanas principi, kurus tirgus dalībniekiem ieteicams ievērot. Aicinām visus interesantus iepazīties ar minētajām vadlīnijām Komisijas mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/vispareja/fktk_ieteikumi_un_vadlinijas/2010-12-28_finansu_un_kapitala_tirg/

Informācijas sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv