Publicēts: 25.02.2011.

Rīgā, 25.02.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 25. februāra sēdē apstiprināja redakcionālus grozījumus “Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos” un grozījumus “Konsolidētās uzraudzības normatīvajos noteikumos”. Abos gadījumos grozījumi veikti, lai precizētu šajos noteikumos ietvertās atsauces uz jauno normatīvo aktu prasību piemērošanu.

Nākamā padomes sēde notiks pirmdien, 2011. gada 7. martā plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv