Publicēts: 06.07.2011.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2011. gada 6. jūlija sēdē apstiprināja grozījumus “Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos” (tālāk tekstā – noteikumi), kas attiecas uz pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Izmaiņas veiktas, lai apstiprinātu jaunu informācijas par lielajiem riska darījumiem un informācijas par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi, sagatavošanas kārtību, kas nodrošinās iespēju analizēt iesniegto informāciju par iestādes lielajiem riska darījumiem un riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi, kā arī veikt papildu automatizētas iesniegtās informācijas atbilstības pārbaudes. Informāciju sniedza: Anna Dravniece Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja Papildu informācijai: Ieva Upleja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv