Publicēts: 25.11.2011.

Rīgā 24.11.2011.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par AS “Latvijas Krājbanka” turējumā esošajiem privatizācijas sertifikātiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka AS “Latvijas Krājbanka” kopš 24.11.2011. ir atjaunojusi darījumu veikšanu ar tās klientiem piederošajiem privatizācijas sertifikātiem, izņemot darījumus kā starpniecības sabiedrība un jaunu privatizācijas sertifikātu kontu atvēršana.

Gadījumā, ja privātpersonai ir nepieciešams atvērt jaunu privatizācijas sertifikātu kontu, tiek lūgts vērsties valsts AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Papildu informācija par privatizācijas sertifikātiem ir pieejama Ekonomikas ministrijā: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32037&cat=621

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774882; e-pasts: dace.jegure@fktk.lv