Publicēts: 25.11.2011.

PAZIŅOJUMS PRESEI

2011. gada 25. novembrī

Citadele valsts garantēto atlīdzību izmaksu „Latvijas Krājbankas” klientiem sāks otrdien, 29. novembrī

Valsts garantēto atlīdzību izmaksa „Latvijas Krājbankas” klientiem sāksies otrdien, 29. novembrī. Naudu būs iespējams saņemt gan klātienē Citadeles filiālēs visā Latvijā, gan ar Citadeles internetbankas starpniecību. Garantēto noguldījumu summu klienti ir tiesīgi izņemt līdz pat 2071. gadam.

Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padomes lēmumam AS “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem valsts garantētās atlīdzības izmaksu nodrošinās AS “Citadele banka”.

„Esam ieinteresēti, lai naudu iedzīvotāji un uzņēmēji saņemtu pēc iespējas ātrāk. Citadeles piedāvājums bija labākais starp pretendentiem, kas pieteicās uz naudas izmaksu nodrošināšanu. Galvenās priekšrocības salīdzinājumā ar citiem pretendentiem ir gatavība nekavējoties ieviest tehnoloģisko risinājumu, kas nepieciešams valsts garantētās atlīdzības izmaksai, un spēja visātrāk uzsākt naudas izmaksu,” saka FKTK Biroja vadītāja Anna Dravniece.

 „Vēl nesen Latvijas valsts un iedzīvotāji deva Citadelei uzticības kredītu, lai mēs varētu turpināt strādāt, tāpēc tagad mums ir īpaši liels pagodinājums palīdzēt valstij un iedzīvotājiem, kas nonākuši grūtā situācijā,” atzīst bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Juris Jākobsons.

„Citadeles galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai naudas atmaksu varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk un lai „Latvijas Krājbankas” klientiem šis process būtu maksimāli ērts. Vienlaikus rūpēsimies par to, lai Citadeles esošo klientu apkalpošana netiktu traucēta un naudas atmaksas periodā tiktu nodrošināta ērta apkalpošana visiem klientiem,” saka bankas Citadele valdes loceklis Guntis Beļavskis.

Naudu būs iespējams saņemt gan klātienē filiālēs, gan ar Citadeles internetbankas starpniecību.

„Naudu būs iespējams saņemt gan klātienē Citadeles filiālēs Rīgā un visā Latvijā, gan arī izmantojot Citadeles internetbankas starpniecību un piesakot naudas atmaksu elektroniski. Lai mazinātu rindas klātienē un nodrošinātu iespējami raitu atmaksas procesu, aicinām visus, kam ir iespēja, izmantot internetbankas pakalpojumus un jau tagad atvērt kontu bankā Citadele, lai novērstu drūzmēšanos filiālēs naudas atmaksas uzsākšanā pirmajās dienās,” uzsver G. Beļavskis.

Klienti, kam nebūs atvērts konts Citadelē, varēs elektroniski vai klātienē iesniegt iesniegumu ar informāciju par to, vai naudu vēlas saņemt Citadeles kontā vai kādas citas bankas kontā, vai arī vēlas izņemt skaidrā naudā. Tomēr būs nepieciešams ierasties bankā, lai bankas darbinieks varētu veikt personas identifikāciju un pārliecināties, ka nauda tiek atmaksāta īstajai personai.

„Saskaņā ar FKTK līgumu, nauda klientiem atmaksājama ar vienu transakciju, tāpēc aicinām iedzīvotājus izvēlēties, kā tie vēlas saņemt naudu: ar pārskaitījumu uz Citadeles vai jebkuras citas bankas kontu, vai skaidrā naudā,” saka G. Beļavskis.

Garantēto noguldījumu summu klienti ir tiesīgi izņemt līdz pat 2071. gadam

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam valsts garantē katram “Latvijas Krājbankas” klientam atmaksāt naudas summu līdz 100 000 eiro ekvivalentam latos jeb 70 280, 40 latu. Valsts garantētā atlīdzība attiecas uz visiem līdzekļiem – gan uz noguldījumiem, gan norēķinu kontiem, algu kontiem, krājkontiem. Garantēto atlīdzību klienti ir tiesīgi saņemt turpmākos 60 gadus jeb līdz pat 2071. gadam.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam nauda tiks izmaksāta latos. Citu valūtu noguldījumi būs pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad iestājās noguldījumu nepieejamības gadījums. Citadele no FKTK saņems „Latvijas Krājbankas” klientu reģistru, kur būs norādīti gan klientu dati, gan tas, cik liela naudas summa katram ir jāizmaksā, un Citadelei nekādi pārrēķini vai valūtas konvertācija vairs nebūs jāveic.

Tā kā Noguldījumu garantiju fonda līdzekļi netiks ieskaitīti Citadeles bilancē, tad šie līdzekļi nav saistāmi un nekādā veidā neietekmēs Citadeles darbību. „Citadele pēc būtības būs instruments, kas nodrošinās iedzīvotājiem un uzņēmējiem naudas saņemšanu no Noguldījumu garantiju fonda,” saka FKTK Biroja vadītāja Anna Dravniece.
Kopumā naudas atmaksa būs jānodrošina ap 235 000 fizisku un juridisku personu. Pašvaldības garantēto atlīdzību nevarēs saņemt, jo atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam garantētā atlīdzība nevar tiks izmaksāta institūcijām un kapitālsabiedrībām, kas tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Atbilstoši likumdošanai valsts garantēto atlīdzību varēs saņemt arī ārzemēs dzīvojošie „Latvijas Krājbankas” klienti.

Tie klienti, kam noguldījumu summa „Latvijas Krājbankā” pārsniedz valsts noteiktos 70 280, 40 latu griestus, varēs pieteikt savas kā kreditora prasības „Latvijas Krājbankas” likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Kur iedzīvotāji var vērsties ar jautājumiem?

Uzziņu dienests 1188 (Banka Citadele pateicas uzziņu dienestam 1188 atsaucību nodrošināt informācijas sniegšanu iedzīvotājiem!)
Bankas Citadele diennakts Klientu kontaktu centrs – tālr. 6 701 0000.

Ja rodas neskaidrības vai sūdzības par atlīdzību izmaksu un to apmēru vai personas atzīšanu par noguldītāju, aicinām vērsties FKTK. Tālrunis: 67774800 un 67774801. Rakstveidā uz fktk@fktk.lv, Adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Fakss: 67225755.

Papildu informācija:
Ieva Prauliņa,
Korporatīvo komunikāciju daļas vadītāja
banka Citadele
Tālr. 67778870 vai 29373305
E-pasts: pr@citadele.lv
www.citadele.lv
Twitter konts: Citadele

Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
6 7774808
E-pasts: agnese.licite@fktk.lv
www.fktk.lv