Publicēts: 25.11.2011.

Rīgā, 25.11.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Skaidrojums par garantētās atlīdzības izmaksu atsevišķām institūcijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija) sniedz sekojošu informāciju par Noguldījumu garantiju likuma 17. pantu, kurā noteikti izņēmumi, par ko netiek veikta garantētā atlīdzība.

Informējam, ka kapitālsabiedrības, kuras sniedz pakalpojumu un par to saņem līdzekļus no valsts vai pašvaldību budžeta par sniegtajiem pakalpojumiem nenozīmē, ka attiecīgā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība tiek finansēta no valsts vai pašvaldību budžeta. Līdz ar to šādas kapitālsabiedrības, kuras sniedz pakalpojumus un par to saņem atlīdzību, ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību Noguldījumu garantiju likumā paredzētajā apmērā. Tāpat kapitālsabiedrības, kuras saņem finansējumu no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumi izpildi, ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību par noguldījumiem.

Pārējas valsts un pašvaldību institūcijas garantēto atlīdzību nesaņems, jo atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par to institūciju noguldījumiem, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, tai skaitā tranzītfondiem. Bankas likvidācijas gadījumā šīs valsts un pašvaldību institūcijas būs sestajā kreditoru apmierināšanas kārtībā.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv