Publicēts: 06.12.2011.

Rīgā 06.12.2011.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Papildināts: Par AS “Latvijas Krājbanka” turējumā esošajiem finanšu instrumentiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) atgādina, ka klienti, kuriem AS “Latvijas Krājbanka” ir atvērti finanšu instrumentu konti, var iesniegt AS “Latvijas Krājbanka” rīkojumus par viņiem piederošo finanšu instrumentu pārvedumu uz citu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību pēc klienta brīvas izvēles, kas ir tiesīga turēt ieguldītāju finanšu instrumentus.

Lai pārvestu savus līdz tam AS ”Latvijas Krājbanka” turētos finanšu instrumentus uz citu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, klientam ir jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam citā kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā uz sava vārda. Saraksts ar minētajām kredītiestādēm vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir pieejams Komisijas mājas lapas sadaļā:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/finansu_instrumentu_tirgus/ieguldijumu_pakalpojumu_sniedz/

Klientiem ir jārēķinās, ka izvēlētās bankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības var piemērot komisijas maksas par finanšu instrumentu (vērtspapīru) kontu atvēršanu un apkalpošanu. Banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību piemērojamās komisijas maksas konta atvēršanai, uzturēšanai ieteicams noskaidrot pirms finanšu instrumentu konta atvēršanas.

Komisija informē, ka rīkojumus finanšu instrumentu pārvedumiem var iesniegt arī mantinieki, kuri vēlas pārvest finanšu instrumentus no mantojuma atstājēja finanšu instrumentu konta uz mantinieka citā bankā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā atvērtu finanšu instrumentu kontu. Šādā gadījumā mantiniekam, dodoties uz AS ”Latvijas Krājbanka”, jāņem līdz dokumenti par apstiprinājumu mantojuma tiesībās.

Papildus Komisija norāda, ka vērtspapīrus, kas pieder bankas klientam, nedrīkst izmantot bankas kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
FKTK biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

FKTK galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807 vai 67774858, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv