Publicēts: 04.12.2012.

Rīgā, 04.12.2012.

Aktualitātes ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā: FKTK jautājumu un atbilžu sesija tirgus dalībniekiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka šī gada 06. decembrī, Komisija rīko jautājumu un atbilžu sesiju tirgus dalībniekiem – ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem – par Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļā noteiktiem pienākumiem. Pasākuma mērķa auditorija ir tie banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbinieki, kuri ir atbildīgi par darbības atbilstības kontroles funkcijas un iekšējā audita funkcijas veikšanu.

Papildu informācijai:
Vadims Kolomijecs
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Finanšu instrumentu tirgus daļas vecākais uzraudzības eksperts
Tālr: +371 6777 4909
E-pasts: vadims.kolomijecs@fktk.lv