Publicēts: 25.01.2012.

Rīgā 25.01.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Brīdinājums atturēties no sadarbības ar nelicencētu pakalpojumu sniedzēju “REAL TRADE LIMITED (Londona)”

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija) informē, ka tās rīcībā ir nonākusi informācija par nelicencētu ieguldījumu un noguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, ko veic uzņēmums ar nosaukumu “REAL TRADE LIMITED (Londona)”, iespējams, klientu maldināšanai, izmantojot Latvijā licencētas ieguldījumu brokeru sabiedrības ar līdzīgu nosaukumu SIA IBS “Real Trade” vārdu un publiski pieejamo informāciju.

“REAL TRADE LIMITED (Londona)” nelicencēto pakalpojumu reklāmu ir izvietojis savā mājas lapā www.realtradeinvest.com un interneta sociālajos tīklos (blogos). Tāpat Latvijas iedzīvotājiem tiek piedāvāts ieguldīt naudas līdzekļus šajā uzņēmumā ar e-pasta vēstuļu starpniecību.

Brīdinām, ka uzņēmumam “REAL TRADE LIMITED (Londona)” nav izsniegta licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai un noguldījumu piesaistīšanai Latvijā. Aicinām iedzīvotājus atturēties no sadarbības ar šo uzņēmumu, jo tam nav tiesību Latvijā piesaistīt noguldījumus un sniegt ieguldījumu pakalpojumus.

Minētā uzņēmuma “REAL TRADE LIMITED (Londona)” mājas lapā ir norādīta maldinoša informācija par šī uzņēmuma saistību ar Latvijā reģistrēto un licencēto SIA IBS “Real Trade”. Pēc SIA IBS “Real Trade” sniegtās informācijas, tai nav meitas uzņēmuma Lielbritānijā un tā nekādā veidā nav sasaistīta ar minēto nelikumīgo pakalpojumu sniedzēju.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka nelicencēti komersanti netiek valstiski uzraudzīti un ieguldītāju intereses tādējādi netiek aizsargātas. Nelicencēta komercdarbība, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma.

Komisija aicina ikvienu noguldītāju pārliecināties, vai iespējamais pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus. Informācija par visiem licencētajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir atrodama Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Tirgus dalībnieki”.

Tāpat Komisija aicina ikvienu personu, kuras rīcībā nonāk informācija, ka kāda persona piedāvā finanšu pakalpojumus, tostarp piedāvā piesaistīt noguldītāju un ieguldītāju līdzekļus, un ir pamats uzskatīt, ka pakalpojumi tiek piedāvāti bez licences vai atļaujas, informēt par to Komisiju, tādējādi veicinot Latvijas finanšu tirgus stabilitāti un tā darbību atbilstoši tiesību normām, kas vērstas uz noguldītāju aizsardzību.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv