Publicēts: 17.02.2012.

Rīgā 17.02.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Skaidrojums par a/s “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa turpmāko risinājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) nākamajā nedēļā apstiprinās vai noraidīs a/s “Latvijas Krājbanka” (turpmāk – LKB) maksātnespējas administratora KPMG iesniegto LKB maksātnespējas risinājumu.

Ja Komisija apstiprinās administratora lēmumu, kas ir bankrots, tad maksātnespējas administrators KPMG sniegs pieteikumu tiesā, un tiesa lems par bankrota procedūras sākšanu. Komisija vēlas viest skaidrību, ka šādā gadījumā kreditoru sapulce nav jāsasauc. Ja administratora piedāvātais risinājums būtu bijis bankas sanācija, tad saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 179. panta (1) prasībām sanācijas procesa sākšana būtu jāapstiprina gan Komisijai, gan kreditoru sapulcei.

Bankrota procedūras jeb bankas likvidācijas gadījumā Noguldījumu garantiju fonds (turpmāk – NGF) ir pirmais prasītājs, kas saņems līdzekļus no bankas aktīvu pārdošanas. Tālākā kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtība ir šāda: bankas darbinieki, nodokļu maksājumi, neizpildītie maksājumi valsts un pašvaldību budžetos, valsts prasījumi par garantētajiem kredītiem, pārējie likumīgie kreditori (t.sk. noguldītāji, kuriem ir bijis vairāk nekā 100 000 euro), procentu maksājumi kreditoriem, kreditoru prasījumi, kas pieteikušies pēc termiņa, subordinētie aizdevumi un visbeidzot akcionāri.

Šāds bankrota procedūras regulējums un minētā kreditoru rinda ir noteikta, lai NGF kā valsts garantiju mehānisms nodrošinātu finansiālo stabilitāti un aizsargātu mazo noguldītāju intereses, garantējot tiem izmaksas līdz 100 000 euro. Tādējādi NGF ir veidots nevis kāda konkrēta indivīda, bet visas sabiedrības interešu aizsardzībai, jo valsts (nevis NGF) garantē ikvienam bankas klientam atlīdzību līdz 100 000 euro, neatkarīgi no tā vai konkrētajā brīdī NGF ir pietiekami līdzekļu. Jo gadījumos, kad fondā uzkrāto līdzekļu nepietiek, lai izmaksātu visiem noguldītājiem pienākušos garantēto atlīdzību, kā tas bija LKB gadījumā, ar Komisijas starpniecību, tie tiek nodrošināti, aizņemoties no valsts, kas arī tika darīts. Tādējādi NGF garantiju mehānisms ir nodrošinājis iespēju saņemt valsts garantēto atlīdzību par savu noguldījumu pilnā apmērā 99.8 % no visiem LKB noguldītājiem.

Ieva Upleja
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv