Publicēts: 09.03.2012.

Rīgā 09.03.2012.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

ASV Valsts departaments: Latvijā ir ieviesta visaptveroša likumdošana nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā

ASV Valsts departamenta ikgadējā ziņojumā*, kas publiskots šonedēļ, augstu novērtēts Latvijas paveiktais nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Latvijā iepriekš minētās likumdošanas ieviešanā un papildināšanā gan likumdevējs, gan finanšu sektora uzraudzības iestādes ir panākušas ievērojamu progresu.

Ziņojumā secināts, ka apšaubāmi darījumi un iespējami naudas atmazgāšana gadījumi Latvijā ir zem apjoma, kāds bija pirms finanšu krīzes. Latvijas regulējošās iestādes t.sk. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) cieši uzrauga finanšu transakcijas, lai identificētu arī iespējamus teroristu finansēšanas gadījumus.

Latvijas bankās ir veikti ievērojami ieguldījumi IT sistēmās, lai nodrošinātu tādu programmu ieviešanu, kas identificē aizdomīgus darījumus t.s. augsta riska klientu kontos.

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis: “Daudz ir paveikts. Un varu apstiprināt ziņojumā pausto, ka FKTK ir apņēmusies stiprināt kapacitāti un personāla resursu tieši “naudas atmazgāšanas” un iespējamās terorisma finansēšanas novēršanas jomā.”

Tāpat Latvija ir sadarbojusies ar ASV tiesībaizsardzības iestādēm, lai izmeklētu vairākus finanšu noziegumus. FKTK regulāri veic informācijas apmaiņu ar ASV Vērtspapīru un biržas komisiju (U.S. Securities and Exchange Commission). Papildus arī minēts, ka līdz 2011.gada oktobrim 39 personas ir bijušas pakļautas kriminālvajāšanai kopumā par 85 noziedzīgām epizodēm. Šajā laikā ir bijuši seši notiesājoši spriedumi, kuros sods piespriests astoņām personām.

Ziņojumā norādīts, ka Latvija ir reģionāls finanšu centrs ar lielu komercbanku skaitu un ievērojamu nerezidentu noguldījumu daļu banku aktīvos – ap 40%, turklāt pagājušajā gadā to apjoms ir audzis par 17%.

Ar pilnu ziņojuma tekstu varat iepazīties šeit:

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol2/index.htm

* Starptautiskais Narkotiku kontroles stratēģijas ziņojums ir ikgadējs ziņojums, ko sagatavo ASV Valsts departaments izskatīšanai Kongresā saskaņā ar Ārvalstu palīdzības likumu un kurā tiek aprakstīti veiktie pasākumi naudas atmazgāšanas un finanšu noziegumu apkarošanas jomā

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Komunikācijas daļas

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv