Publicēts: 02.07.2012.

Rīgā, 02.07.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK padome apstiprina grozījumus noteikumos

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2012. gada 2. jūlija padomes sēdē apstiprināja grozījumus “Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos”, detalizētāk nosakot, kādi dokumenti ir iesniedzami maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, kurām nav nepieciešams saņemt licenci.

Ar apstiprinātajiem grozījumiem noteikumi tiek papildināti arī ar prasību licencētai maksājumu vai elektroniskās naudas iestādei iesniegt precizētu komercdarbības plānu, ja tā  vēlas uzsākt citu maksājumu pakalpojumu veidu vai būtiski mainīt esošo. Tāpat ar grozījumiem tiek noteikti iesniedzamie dokumenti un to saturs, kā arī kārtība, kādā maksājumu vai elektroniskās naudas iestādei, kurai nav nepieciešams saņemt licenci atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumam, tiek anulēts ieraksts reģistrēto iestāžu reģistrā.

Komisijas padome šodien apstiprināja grozījumus “Uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas, attīstītās mērīšanas pieejas, iekšējā modeļa metodes un riskam pakļautās vērtības iekšējā modeļa izmantošanas atļauju saņemšanas noteikumos”, lai ieviestu vienotu kārtību, kādā iestādes, kas izmanto attīstīto mērīšanas pieeju operacionāla riska kapitāla prasības noteikšanai, veic iekšējā modeļa paplašināšanu vai izmaiņas.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv