Publicēts: 06.07.2012.

Rīgā, 06.07.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK jau uzsākusi EK iniciatīvu ieviešanu patērētāju aizsardzības uzlabošanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisija jau sākusi ieviest EK iniciatīvas patērētāju aizsardzības uzlabošanai finanšu pakalpojumu jomā, izstrādājot ieteikumus tirgus dalībniekiem par sniedzamo informāciju klientiem, iegādājoties netiešo ieguldījumus, piemēram, dzīvības apdrošināšanas produktus. Šonedēļ Eiropas Komisija (EK) ierosinājusi tiesību aktu priekšlikumus, kuros ierosināti jauni, patērētājiem izdevīgi noteikumi ar mērķi uzlabot patērētāju aizsardzību finanšu pakalpojumu jomā.

Jaunās iniciatīvas paredz noteikt augstākus standartus patērētāju aizsardzībai un mazināt pārkāpumu iespēju. Tas paredz pilnveidot informācijas kvalitāti par privātajiem ieguldījumu produktam, kas tiek sniegta patērētājiem, kā arī uzlabot konsultācijas un ieviest stingrākus noteikumus par ieguldījumu fondiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija jau ieviesusi praksē vienu no priekšlikumiem – izstrādāti ieteikumi tirgus dalībniekiem, kas paredz dzīvības apdrošinātājiem un bankām saviem klientiem, kuriem nav iepriekšējas pieredzes un zināšanu finanšu jomā, pirms darījuma veikšanas sniegt informācija par netiešo ieguldījumu produktu (piemēram, dzīvības apdrošināšana) mērķi un ar to saistīto ieguldījumu politiku, riskiem, līdzšinējo darbību un iespējamo nākotnes rezultātu, kā arī visām produkta izmaksām.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Brazovskis: “Analizējot klientu sūdzības esam konstatējuši situācijas, kad klienti ir iegādājušies ieguldījumu produktus, neizprotot piedāvājuma būtību un iespējamos riskus. Izstrādājot ieteikumus, īpašu uzmanību pievērsām sarežģītākiem ieguldījumu instrumentiem, kur netiek garantēta iemaksātā pamatsumma un rezultāts atkarīgs no ienesīguma izmaiņām. Tādējādi izstrādātas vadlīnijas, kas domātas patērētāju tiesību stiprināšanai saņemt visu nozīmīgo informāciju pirms līguma slēgšanas“.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbalsta arī pārējās EK iniciatīvas patērētāju aizsardzības stiprināšanai – pārskatīt apdrošināšanas starpniecības direktīvu un priekšlikumu ieguldījumu fondu vērtspapīru pircēju aizsardzības uzlabošanai.

EK izplatītais paziņojums presei pieejams šeit:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/736&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv