Publicēts: 19.07.2012.

Rīgā, 19.07.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK apstiprina Hipotēku bankas komercdaļas uzņēmuma pāreju

Šodien, 19. jūlijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes sēdē lēma par atļaujas izsniegšanu valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka) komercdaļas uzņēmuma pārejai ”Swedbank” AS un SIA ”Swedbank Līzings” īpašumā, jo likumā noteiktās prasības izpildītas un Hipotēku bankas klientu kopējās intereses ievērotas.

 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Kristaps Zakulis:
 „FKTK kā sektora uzraudzības iestāde darījumā izvērtē divus virzienus, – pirmkārt, lai komercdaļas uzņēmuma pārejas procesā būtu ievērotas Hipotēku bankas klientu intereses; otrkārt, lai tas būtiski neietekmētu Hipotēku bankas un “Swedbank” stabilitāti un tiktu izpildītas visas normatīvās prasības. FKTK padome sniedz atļauju uzņēmuma pārejai, jo neredz šķēršļus darījuma tālākai virzībai.”

Klientu ievērībai
Hipotēku bankas komercdaļas pārdošana tiks īstenota līdz šā gada beigām, līdz ar to arī klientu apkalpošanas pāreja notiks pakāpeniski, ilgākā laika periodā. Tas nozīmē, ka ikvienam klientam būs iespēja izvērtēt, vai viņš vēlas būt konkrētās bankas klients. Hipotēku bankas klienti saņems personīgi adresētu vēstuli par tālāk veicamajiem soļiem, to plānots izsūtīt jūlija beigās.

Par „Hipo fondi” pāreju
FKTK neiebilst pret AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Hipo Fondi” pieņemto lēmumu nodot tās pārvaldītos pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānus “Jūrmala”, “Rivjera” un “Safari” IPAS “SEB Wealth Management”, kā arī pret ieguldījumu plānu turētājbankas maiņu no Hipotēku bankas uz AS “SEB banka”.

Tāpat FKTK ir saskaņojusi “SEB Wealth Management” sagatavotos grozījumus ieguldījumu plānu “Jūrmala”, “Rivjera” un “Safari” prospektos, kas paredz to pāreju “SEB Wealth Management” pārvaldīšanā. Pēc FKTK saskaņojuma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informēs abus nodošanas procesā iesaistītos līdzekļu pārvaldītājus par datumu, ar kuru VSAA atļauj sākt ieguldījumu plānu nodošanu.

Pēc minētā procesa pabeigšanas “SEB Wealth Management” iesniegs VSAA un FKTK apliecinājumu par ieguldījumu plānu nodošanas pabeigšanu. Lai tiktu aizsargātas ieguldījumu plānu dalībnieku intereses, Valsts fondēto pensiju likumā ieguldījumu plānu dalībniekiem ir noteikta papildu iespēja mainīt ieguldījumu plānu vai līdzekļu pārvaldītāju. VSAA pēc “SEB Wealth Management” apliecinājuma saņemšanas izsūtīs ieguldījumu plānu dalībniekiem paziņojumu par notikušo ieguldījumu plānu nodošanas procesu, kā arī informēs dalībniekus par to tiesībām mainīt ieguldījumu plānu vai līdzekļu pārvaldītāju. Ja dalībnieki divu mēnešu laikā neizmantos šīs tiesības, tad dalībnieku kapitālu turpinās pārvaldīt “SEB Wealth Management”.

Pārdošanas process
Jāatgādina, ka Hipotēku bankas komercdaļas uzņēmumu pārdošanas procesu organizēja Finanšu ministrija. „Swedbank” AS iegādājās komercdaļas paketes, kurās ietilpst privātpersonu un juridisko personu komercaizdevumi, norēķinu un noguldījumu pakalpojumi, bet SIA „Swedbank Līzings” iegādājās SIA “Hipolīzings”. Savukārt pensiju 2. līmeņa plānu pārvaldīšanas paketi iegādājās IPAS „SEB Wealth Management”.

Papildu informācijai:

Laima Pļaviņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.plavina@fktk.lv