Publicēts: 26.07.2012.

Rīgā, 26.07.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Arī maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm noteiktos gadījumos būs jāveic klientu padziļināta izpēte

Tā kā maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem noteiktos gadījumos piemīt augsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks, ar grozījumiem “Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos”” tiek noteikts, ka maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm šajos gadījumos būs jāveic klientu padziļināta izpēte.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (Komisija) padome š. g. 26. jūlija apstiprināja grozījumus “Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos”” ar kuriem tiek noteikts, ka maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, balstoties uz “Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos” noteiktām pazīmēm, būs jāizvērtē ar klienta rezidences valsti, saimniecisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un veiktajiem darījumiem saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks un attiecīgi jāveic klientu padziļināta izpēte.

Vienlaikus grozījumi paredz papildināt to klientu komercdarbību veidu
sarakstu, kuriem piemīt augsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risks, nosakot, ka arī ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakuspakalpojumi ir komercdarbības veids, kuram piemīt šāds augsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risks, izņemot gadījumus, ja pakalpojumu sniedzējs ir atbilstoši licencēts dalībvalstī vai ārvalstī, kuras normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, un tiek veikta pakalpojuma sniedzēja uzraudzība.

Maksājumu iestāde ir komercsabiedrība, kas sniedz maksājumu pakalpojumus, piemēram, pieņem maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem un tml. Elektroniskā naudas iestāde ir komercsabiedrība, kas veic elektroniskās naudas emisiju, piemēram, dāvanu karšu formātā.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv