Publicēts: 02.08.2012.

Rīgā, 02.08.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Komisijas padome pieņem lēmumus saistībā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem

Šodien, 2. augustā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdē, tika pieņemti lēmumi par Finanšu instrumentu likuma pārkāpumiem, piemērojot soda naudu AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” un izsakot brīdinājumu SIA “Florabalt SIA”.

AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca” piemērots sods 5 000 latu apmērā, jo noteiktajā termiņā tā nav atklājusi informāciju par būtisku notikumu – 2010. gada 29. decembrī noslēgto pirkuma līgumu par summu 5 586 589 latu apmērā.

Komisijas padome pieņēma arī lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “Florabalt SIA” par konstatēto Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu. SIA “Florabalt SIA” kā AS “Olaines kūdra” iekšējās informācijas turētāja likumā noteiktajā termiņā neiesniedza paziņojumus Komisijai par veiktajiem darījumiem ar AS “Olaines kūdra” akcijām laika posmā no 21.11.2011. līdz 20.03.2012..

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv