Publicēts: 27.08.2012.

KPMG Baltics
Informācija medijiem

27.08.2012.

Latvijas Krājbankas administrators uzsāk norēķināšanos ar kreditoriem

Latvijas Krājbankas administrators KPMG Baltics šodien uzsācis norēķināšanos ar bankas kreditoriem, pārskaitot Noguldījumu garantiju fondam 50 milj. latu. Noguldījumu garantiju fonds saskaņā ar likumu bankrota gadījumā ir pirmais prasītājs, kas saņem līdzekļus no bankas aktīvu pārdošanas.

Tālākā kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtība ir šāda: bankas darbinieki, nodokļu maksājumi, neizpildītie maksājumi valsts un pašvaldību budžetos, valsts prasījumi par garantētajiem kredītiem, pārējie likumīgie kreditori (t.sk. noguldītāji, kuriem ir bijis vairāk nekā 100 tūkstoši eiro), procentu maksājumi kreditoriem, kreditoru prasījumi, kas pieteikušies pēc termiņa, subordinētie aizdevumi un visbeidzot akcionāri.

Šāds bankrota procedūras regulējums un minētā kreditoru rinda ir noteikta, lai Noguldījumu garantiju fonds kā valsts garantiju mehānisms nodrošinātu finansiālo stabilitāti un aizsargātu mazo noguldītāju intereses, garantējot tiem izmaksas līdz 100 tūkstošiem eiro.

Administrators plāno bankas kreditoriem pārskaitījumus veikt divas līdz trīs reizes gadā.