Publicēts: 13.11.2012.

FKTK lielākas pilnvaras – turpmāk būs tiesības veikt pārmeklēšanu

Šī gada 1.decembrī stāsies spēkā grozījumi „Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā”, kas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – Komisijai) piešķir lielākas pilnvaras – veikt pārmeklēšanu un apskates darbības uz vietas, saņemot tiesneša atļauju un pieaicinot Valsts policiju.

FKTK funkcijas paplašinātas, lai ļautu iegūt pierādījumus no tām personām, kas veic finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvajos aktos minētās darbības ar vai bez attiecīgas atļaujas, vai licences, kā arī aicināt jebkuru personu sniegt tās rīcībā esošo informāciju par iespējamiem likumu pārkāpumiem. Visas procesuālās darbības notiks Administratīvā procesa likuma ietvaros un tikai ārkārtas gadījumos nevis ikdienas uzraudzībā.

Grozījumu mērķis ir paplašināt Komisijas funkcijas, kas aizsargātu visu licencēto finanšu sektora dalībnieku un sabiedrības intereses, lai tirgū strādātu profesionāli un godīgi tirgus dalībnieki, tādejādi nodrošinot finanšu stabilitāti, veicinot uzticību finanšu sistēmai kopumā un finanšu pakalpojumu saņēmēju interešu aizsardzību.

Apstiprinātie grozījumi piešķir Komisijai tiesības uzraudzīt un sodīt arī nelicencētos tirgus dalībniekus, šādā veidā ierobežojot finanšu piramīdu un nelicencēto personu darbību, kas nebija paredzēts spēkā esošajā regulējumā.