Publicēts: 14.11.2012.

Rīgā, 14.11.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrības turpina strādāt ar peļņu

2012. gada pirmajos deviņos mēnešos krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 192 tūkst. latu jeb par tūkstoti vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 191 tūkst. latu. Pārskata periodā ar peļņu strādāja 24 krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnot 200 tūkst. latu, savukārt pārējo deviņu sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 8 tūkst. latu – liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) sagatavotā operatīvā informācija par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2012. gada 3. ceturkšņa beigās.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2012. gada 3. ceturksnī saglabājās augsts un septembra beigās bija 20.2%, kas ir nedaudz vairāk nekā jūnija beigās – 20.1%. Noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2012. gada 3. ceturkšņa laikā palielinājās par 319 tūkst. latu jeb par 3.2% un septembra beigās sasniedza 10.2 milj. latu. Septembra beigās 65.2% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 27.9% – kā uzraugāmie un 6.9% bija zem standarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (jūnija beigās attiecīgi – 66%; 26.8% un 7.2%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem septembra beigās veidoja 7.1% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa, salīdzinot ar 6,8% jūnija beigās.

Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums pārskata ceturkšņa laikā palielinājās par 334 tūkst. latu jeb 3.6% un septembra beigās sasniedza 9.7 milj. latu.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv