Publicēts: 31.01.2013.

Rīgā, 31.01.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

ERGO Latvija turpina darbību kā ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

Ņemot vērā apdrošināšanas akciju sabiedrības ERGO Latvija lēmumu pārrobežu reorganizācijas ceļā pievienoties ERGO Insurance SE, Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2013. gada 31. janvāra padomes sēdē, pēc ERGO Latvija lūguma, nolēma anulēt visas AAS ERGO Latvija izsniegtās licences apdrošināšanas veikšanai. Uzņēmums savu darbību turpina saskaņā ar ERGO Insurance SE Igaunijā izsniegtajām licencēm.

ERGO Insurance SE ir pārņēmusi visas Ergo Latvija tiesības un saistības un turpmāk AAS ERGO Latvija darbosies kā ERGO Insurance SE Latvijas filiāle. Veiktās reorganizācijas nekādi neietekmē ERGO Latvija klientu līgumu nosacījumus.

Kā zināms, AAS ERGO Latvija maina juridisko formu, Baltijas valstīs apvienojoties vienotā Eiropas komercsabiedrībā ERGO Insurance SE ar galveno biroju Igaunijā un divām filiālēm – Latvijā un Lietuvā.

Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774860
M: +371 26148001
E: laima.auza@fktk.lv