Publicēts: 28.02.2013.

Rīgā, 28.02.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK atļauj SIA ”A Corporation” izteikt AS ”Brīvais vilnis” obligāto akciju pirkšanas piedāvājumu

Šodien, 28. februārī, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome, izskatot iesniegtos dokumentus, nolēma atļaut SIA “A Corporation” izteikt akciju sabiedrības “Brīvais vilnis” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas  akcijas cena noteikta Ls 0.73 apmērā.

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā SIA “A Corporation”, kam šobrīd pieder 40,88% balsstiesīgā pamatkapitāla AS ”Brīvais vilnis”, un SIA ”Brīvais Vilnis Company”, kam pieder 49,97% balsstiesīgā pamatkapitāla minētājā akciju sabiedrībā, ir norādījušas, ka tās rīkojas saskaņoti, un SIA “A Corporation” ir SIA ”Brīvais Vilnis Company” pilnvarnieks.

Ņemot vērā, ka sabiedrības iesniegtie dokumenti atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām un, pamatojoties uz likumā noteikto, FKTK padome nolēma atļaut AS “Brīvais vilnis” akcionāram SIA “A Corporation” izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, par pieņemto lēmumu nekavējoties informējot SIA “A Corporation” un NASDAQ OMX Riga.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv