Publicēts: 29.05.2013.

Rīgā, 29.05.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Uz laiku apturēta maksājumu iestādes “EPS Finance Company” maksājumu pakalpojumu sniegšana

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu ar 2013. gada 29. maiju uz laiku apturēt maksājumu iestādes “EPS Finance Company” maksājumu pakalpojumu sniegšanu. Šāds lēmums pieņemts, jo SIA “EPS Finance Company” darbībā tika konstatēti likumā noteikto prasību pārkāpumi. Sabiedrības ieraksts reģistrēto iestāžu reģistrā ir saglabāts un līdz ar konstatēto trūkumu novēršanu, FKTK varēs lemt par uzlikto ierobežojumu atcelšanu.

FKTK lēmums paredz, ka sākot ar š.g. 29.maiju SIA “EPS Finance Company” nevar veikt maksājumu pakalpojumus, pieņemot jaunus klientu maksājumu uzdevumus. Tomēr sabiedrībai ir tiesības pēc esošo klientu rīkojuma, atskaitīt uzņēmuma kontā iesaldētos līdzekļus uz klienta kontu citā kredītiestādē vai izsniegt līdzekļus skaidrā naudā.

Tāpat SIA “EPS Finance Company” nepieņems nekādus trešo personu maksājumus klientu labā, kā arī neveiks citas debeta operācijas kredītiestādēs savos norēķinu kontos, kuri ir atvērti klientu līdzekļiem maksājumu pakalpojumu veikšanai.

SIA “EPS Finance Company” klientu lokā pārsvarā ir korporatīvie klienti, kas jau ir informēti par iestādes darbības apturēšanu. FKTK sekos līdzi, lai iestādes klientu intereses tiktu ievērotas un aizsargātas.

Klientus jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz SIA “EPS Finance Company” tālruni: 67375539 vai sazināties pa e-pastu: info@eps.lv

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv