Publicēts: 11.06.2013.

KPMG Baltics informācija medijiem
11.06.2013.

Pārdod Latvijas Krājbankas patēriņu kredītu portfeli

Latvijas Krājbankas administrators KPMG Baltics pārdevis daļu bankas kredītu portfeļa Norvēģijas kompānijas AS B2Holding meitas uzņēmumam Latvijā SIA B2Kapital. Pārdotais kredītu portfelis ietvēra lielāko daļu Latvijas Krājbankas izsniegto patēriņa kredītu, kredītkaršu un overdraftu atlikumus. Uzņēmuma pāreju ir apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Kredītu portfeļa tīrā bilances vērtība 2012. gada septembrī bija  8,3 milj. latu, bet tā tiks precizēta portfeļa nodošanas brīdī.

Jāuzsver, ka visu klientu parādsaistību līgumiskie noteikumi paliek spēkā un netiek mainīti, tādēļ Latvijas Krājbankas bijušajiem klientiem nebūs jādodas uz banku vai B2Kapital biroju, lai pārslēgtu līgumus ar jaunajiem īpašniekiem.

Iegādātā kredītportfeļa pilnīgu nodošanu B2Kapital ir plānots pabeigt tuvāko divu mēnešu laikā. Līdz īpaša paziņojuma saņemšanai, klientiem maksājumus jāturpina veikt pašreizējā Latvijas Krājbankas kontā.

SIA B2Kapital ir Latvijas Republikā reģistrēta meitas sabiedrība Norvēģijas sabiedrībai AS B2Holding. AS B2Holding darbības joma ir kredītportfeļu iegāde un apsaimniekošana Eiropā. 2012. gada septembrī AS B2Holding iegādājās lielāko neatkarīgo Somijas parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju OY OK Perinta. 2012. gadā AS B2Holding kopā ar citiem akcionāriem dibināja Zviedrijas uzņēmumu AB Sileo Kapital, kurā AS B2Holding pieder 51% kapitāldaļu. AS B2Holding ir meitas sabiedrības arī Norvēģijā un Igaunijā.

Jāatgādina, ka viss bankas kredītportfelis ir sadalīts piecos mazākos kredītportfeļos, pamatojoties uz kopīgām kredītu iezīmēm (korporatīvie, hipotekārie, peļņu nesošie, peļņu nenesošie un patēriņa kredīti). Tas darīts, lai nodrošinātu maksimāli lielāku pircēju interesi un maksimāli augstu cenu, kādu varētu iegūt, kredītportfeli pārdodot.

Apzinot potenciālos pircējus, administrators runājis ar vairāk nekā 130 interesentiem. Šobrīd sarunas par pārējiem kredītportfeļiem ir dažādās stadijās. Pēc saņemto piedāvājumu izvērtējuma tiks izlemts par kreditoru kopumam visizdevīgāko šo kredītportfeļu realizāciju –  pārdot šos kredītportfeļus vai veikt to apkalpošanu un piedziņu, izmantojot bankas un Administratora resursus.

Galvenie potenciālo pircēju izvēles kritēriji ir piedāvātā cena, spēja finansēt darījumu, gatavība strādāt piedāvātā laika grafika ietvaros, pieredze līdzīga apmēra un veida kredītportfeļu apkalpošanā, kā arī vispārējie ar darījuma realizāciju saistītie riski.

Papildu informācija:
 
Oskars Fīrmanis,
KPMG Baltics sabiedrisko attiecību konsultants
Mob. tālr.: 29660005
E-pasts: oskars.firmanis@medijutilts.lv

Gints Vīns,
SIA B2Kapital valdes loceklis
Mob. tālr.: 29577777