Publicēts: 04.06.2014.
Rīgā, 4.06.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Paplašinoties FKTK uzraugāmo tirgus dalībnieku lokam, ir pieņemti neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrēšanas noteikumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien apstiprināja “Neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrēšanas noteikumus”. Noteikumi izstrādāti ņemot vērā grozījumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kas deleģē FKTK neliela apjoma maksājumu sistēmu uzraudzību. 
Tā kā līdz šim neliela apjoma maksājumu sistēmas netika reģistrētas FKTK reģistrā, minētie noteikumi paredz kārtību, kādā turpmāk notiks jauno tirgus dalībnieku reģistrācija un ieraksta anulēšana, kā arī kādā veidā sistēmas operatoram būs jāinformē FKTK par izmaiņām iesniegtajos dokumentos un informācijā.
Par neliela apjoma maksājumu sistēmu uzskatāma tāda maksājumu sistēma, kuras galvenais mērķis ir apstrādāt, savstarpēji ieskaitīt vai veikt norēķinus par kredīta pārvedumiem vai tiešā debeta maksājumiem, kuri parasti aptver mazas summas un to prioritāte ir zema. Vienlaikus šī sistēma nav liela apjoma maksājumu sistēma. 
Papildu informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.auza@fktk.lv