Publicēts: 25.06.2014.

Rīgā, 25.06.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pirmajā ceturksnī palielinājies apdrošinātāju parakstīto bruto prēmiju apmērs, sasniedzot 142 milj. eiro

Iekšzemes tautsaimniecības pastāvīgā izaugsme sekmēja apdrošinātāju darbības attīstību, šā gada pirmajā ceturksnī pieaugot gan parakstīto prēmiju apmēram, gan uzlabojoties apdrošinātāju maksātspējai un pelnītspējai.

Apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs 2014. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 142 milj. eiro, jeb par 13.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā, t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas pieauga par 21% un sasniedza 39.6 milj. eiro jeb 27.8% no kopējām parakstītajām prēmijām.

Pārskata ceturksnī nedaudz uzlabojās apdrošināšanas sabiedrību vidējais maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas nodrošināšanai. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām tas bija 183%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 177% (2013. gada beigās – 181.9% un 163%).

Lai kompensētu pārskata ceturksnī pieaugošo piekritušo atlīdzību prasību apmēru, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības samazināja savus darbības izdevumus (galvenokārt administratīvos izdevumus) un kombinētais rādītājs, kas raksturo šo sabiedrību pelnītspēju, uzlabojās, 2014. gada pirmajā ceturksnī sasniedzot 99.3% (2013. gada pirmajā ceturksnī – 102.1%).

Apdrošināšanas sabiedrības kopumā no gada sākuma nopelnīja 3.6 milj. eiro (2013. gada attiecīgajā periodā zaudējumi sasniedza 0.2 milj. eiro), t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības – 2.4 milj. eiro un dzīvības apdrošināšanas sabiedrības – 1.2 milj. eiro. Peļņas pieaugumu pozitīvi ietekmēja nopelnīto prēmiju pieaugums, administratīvo un ieguldījumu darbības izdevumu samazinājums.

Ieguldījumu atdeve visām apdrošināšanas sabiedrībām bija pozitīva. Sabiedrībām ar lielāku akciju īpatsvaru ieguldījumu portfelī ienesīgums bija augstāks. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām vidējais ienesīgums sasniedza 1.7%, savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 0.7%.

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada pirmo ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Apdrošināšana”.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv