Publicēts: 24.09.2014.

Rīga, 24.09.2014.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK padome apstiprina virkni normatīvo noteikumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprināja jaunus ieteikumus un normatīvos noteikumus apdrošināšanas sektoram.

“Ieteikumi veicamajiem pasākumiem labuma guvēju interešu aizsardzībai dzīvības apdrošināšanā” izstrādāti, lai veicinātu Latvijā sniegto dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu labuma guvēju interešu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) rekomendācijām (“EIOPA Opinion on Beneficiary Protection Arrangements Regarding Life Insurance Contracts”). Ieteikumi nosaka dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju rīcību, lai saņemtu informāciju par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un nodrošinātu savlaicīgu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

“Normatīvie noteikumi par apdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu saņemto sūdzību izskatīšanas, reģistrācijas un pārskatu par sūdzībām sagatavošanas kārtību” izstrādāti, balstoties uz EAAPI pamatnostādnēm (“EIOPA Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings”) un nosaka prasības godīgam saņemto klientu sūdzību izskatīšanas procesam.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774807
E-pasts: Ieva.Upleja@fktk.lv