Publicēts: 12.11.2014.

Rīgā, 12.10.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem
 
Apstiprināti “Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi”

Šodien apstiprinātie “Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi” ir izstrādāti, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) iegūtu datus, kurus tai saskaņā ar ES regulu Nr. 231/2013* informācijas apmaiņas nolūkos jāsniedz citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai.

Jaunie noteikumi nosaka informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, kādā Latvijā licencētiem un reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem būs jāsniedz informācija par to pārvaldē esošajiem alternatīvo ieguldījumu fondiem.

Atbilstoši jaunajiem noteikumiem pirmo pārskatu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki sagatavo un iesniedz par 31.12.2014.

*Eiropas Komisijas 19.12.2012. deleģētajai regulai (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību, un nosaka minētās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv