Publicēts: 23.12.2014.
Šodien, 23. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) mājas lapā publicēts jaunākais „Banku kompass”, kas atspoguļo datus no banku publiskajiem ceturkšņa pārskatiem par 2014. gada 3. ceturksni.
Tāpat “Banku kompasā” ir papildināts kapitāla pietiekamības rādītāja atspoguļošanas formāts un turpmāk interesentiem būs pieejama informācija ne tikai par katras bankas kopējo kapitāla pietiekamības rādītāju, bet arī pirmā līmeņa pamata kapitāla pietiekamības rādītāju (CET1), kas ir augstākās kvalitātes kapitāls un ir uzskatāms par bankas finanšu stipruma mēru. Eiropas Savienībā ir noteikts vienots regulējums, paredzot šādas pašu kapitāla prasības: – pirmā līmeņa pamata kapitāla pietiekamības rādītājam (CET1) ir jābūt vismaz 4.5%, – pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājam (Tier 1, kas ietver CET1 un pirmā līmeņa papildu kapitālu, t.i., noteiktām prasībām atbilstošus papildu pašu kapitāla elementus) ir jābūt vismaz 6%, – kopējam kapitāla pietiekamības rādītājam (ietver pirmā līmeņa kapitālu un otrā līmeņa kapitālu) ir jābūt vismaz 8%. Kredītiestāžu likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2014. gada 28. maijā, papildus iepriekš minētajām pašu kapitāla prasībām ievieš papildus “drošības buferus” – kapitāla rezerves (tādas, kā kapitāla saglabāšanas rezerve, pretcikliskā kapitāla rezerve, sistēmiskā riska kapitāla rezerve, citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve un globāli sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve). Kopsummā šīs kapitāla rezerves veido kopējo kapitāla rezervju prasību. Patlaban kopējo kapitāla rezervju prasību visām bankām veido kapitāla saglabāšanas rezerve 2.5% apmērā. Par FKTK “Banku kompasu” „Banku kompass” ir FKTK izveidots informatīvs rīks, ar kura palīdzību jebkurš interesents var ērti iepazīties ar svarīgākajiem banku darbības rādītājiem un to skaidrojumiem, kā arī salīdzināt tos starp bankām. „Banku kompass” atrodams FKTK mājas lapā www.fktk.lv , uzklikšķinot uz banera mājas lapas labajā pusē.