Publicēts: 19.01.2015.

Rīgā, 19.01.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Aicinām jauniešus pieteikties Ēnu dienai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kas regulē un pārrauga finanšu sektora darbību, arī šogad aicina jauniešus pieteikties Ēnu dienai un tuvāk iepazīt finanšu sektora uzraugu ikdienas darbu.

Ēnu dienā, kas notiks 11. februārī, skolēniem būs iespēja ēnot FKTK padomi – komisijas priekšsēdētāju Kristapu Zakuli, viņa vietnieku Pēteru Putniņu vai vienu no trim padomes locekļiem – Jeļenu Ļebedevu, Ludmilu Vojevodu vai Gvido Romeiko, kuri vienlaikus ir arī atsevišķu FKTK departamentu vadītāji. Ēnu dienas laikā jaunieši varēs uzzināt par uzrauga darbu un piedalīties FKTK padomes sēdē.

 „Šī būs jau otrā reize, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisijā uzņemsim “ēnotājus”. Pagājušā gada pieredze rāda, ka jaunieši ir ļoti mērķtiecīgi un zinātkāri, un labprāt grib uzzināt vairāk par finanšu sektora uzrauga darbu. Iespējams, šī FKTK pavadītā diena kādu no skolēniem iedvesmos nākamās profesijas izvēlē,” saka FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Marija Makareviča.

Ar FKTK vakanču piedāvājumu jaunieši var iepazīties Ēnu dienas vortālā http://bit.ly/1IXmQh9, kurā arī iespējams vakancēm uzreiz pieteikties, īsi aprakstot, kāpēc vēlies ēnot kādu no FKTK pārstāvjiem.

Par JA-YE Latvija karjeras izglītības programmu Ēnu diena

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
Ēnu dienas 2015 Ēnu devēju vakanču reģistrēšana norisinās no 12. janvāra līdz 2. februārim. Ēnotāju pieteikšanās norisinās no 19. janvāra līdz 4. februārim.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv