Publicēts: 06.02.2015.

Uzaicinājums mediju pārstāvjiem

Banku darbība Latvijā 2014. gadā: attīstība izaicinājumu pilnajā vidē

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ielūdz uz mediju brokastīm, lai iepazīstinātu ar banku darbības operatīvajiem rādītājiem aizvadītājā gadā, kā arī iezīmētu gaidāmās tendences 2015. gadam.

Aizvadītājā gadā banku sektors saglabāja stabilitāti un, lai arī bija vērojama zināma nenoteiktība ģeopolitiskajā situācijā un ekonomiskajā izaugsmē, turpinājās iepriekšējos gados uzsāktais kurss uz attīstību. Par to liecina pastāvīgi augstais banku sektora kapitalizācijas un likviditātes līmenis, noguldījumu pieaugums, kā arī banku sektora pelnītspējas un citi banku darbības attīstības rādītāji.

Pozitīvas tendences aizvien vērojamas kredītportfeļa kvalitātes rādītājos, virs 90 dienām kavēto kredītu īpatsvaram samazinoties no 8.1% līdz 6.9%. Tajā pašā laikā kreditēšanas attīstības tempi 2014. gadā vēl joprojām bija salīdzinoši zemi, un banku kredītportfelis turpināja samazināties (gada laikā par 6.1%), decembra beigās sasniedzot 14.7 mljrd. eiro.

Mediju pasākumā piedalīsies:

• Kristaps Zakulis, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs;
• Ludmila Vojevoda, Regulējošo prasību un statistikas departamenta direktore, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekle
 Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents.

Pasākums notiks ceturtdien, 12. februārī, plkst. 11.00.

Vieta: Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Rīgā, Kungu iela 1, 201. telpa (ieeja no Rātslaukuma).

Reģistrācija: Mediju pārstāvjiem lūgums reģistrēt savu dalību pa e-pastu elina.avotina@fktk.lv un līdzi ņemt personas apliecinošu dokumentu caurlaides saņemšanai.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774808, 26893967
marija.makarevica@fktk.lv