Publicēts: 09.03.2015.

Rīgā, 09.03.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pērn privāto pensiju plāniem straujākais dalībnieku skaita pieaugums pēdējo piecu gadu laikā

2014. gadā pensiju 3. līmeņa ieguldījumu plānos tika iemaksāti 51.6 milj. eiro, t.i. par 25% vairāk nekā 2013. gadā. Dalībnieku iemaksas gada laikā pieauga gandrīz par trešdaļu, turpretī darba devēju iemaksas saglabājās iepriekšējā gada līmenī. 2014. gada beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 280.8 milj. eiro, gada laikā pieaugot par 19.1%.

No pensiju plānu kapitāla gada laikā tika izmaksāti 17.4 milj. eiro jeb par trešdaļu vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 98% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2014.gadā bija 5.2% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 0.1% līdz 11.8%. Atsevišķiem plāniem ienesīguma kāpumu veicināja arī ievērojamais ASV dolāra vērtības kāpums attiecībā pret eiro.

Gada beigās gandrīz pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības (47.4%), no kurām 52% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 44.5% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (38.2%), no kuriem lielākā daļa jeb 71% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Arī privāto pensiju fondu portfeļos līdzīgi kā 2.pensiju līmeņa kopējos ieguldījumos sarūk termiņnoguldījumu īpatsvars (gada laikā no 9.8% līdz 3.5%).

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs 2014. gadā pieauga par 17%, gada beigās sasniedzot 105.5 milj. eiro jeb 37% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt no visiem ārvalstu emitentu vērtspapīriem 98% veidoja ieguldījumi pārējo Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu emitentu vērtspapīros.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits pērn pieauga par 15.4 tūkstošiem jeb par 7%, kas ir straujākais dalībnieku skaita pieaugums pēdējo piecu gadu laikā, 2014. gada beigās sasniedzot 236 087 jeb 24% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2014. gadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

 1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv