Publicēts: 12.03.2015.

Rīgā, 12.03.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem
 

Dota atļauja atvērtā ieguldījumu fonda “Eiro rezerves fonds” likvidācijas uzsākšanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome deva atļauju sākt ieguldījumu pārvaldes AS “SEB Wealth Management” atvērtā ieguldījumu fonda “Eiro rezerves fonds” likvidāciju.

Izskatot IPAS “SEB Wealth Management” iesniegtos dokumentus, FKTK pārliecinājās, ka šāda likvidācija neaizskar fonda ieguldītāju likumīgās intereses, un nolēma atļaut uzsākt fonda likvidāciju.

Ieguldītāji precīzāku informāciju var iegūt ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv