Publicēts: 07.04.2015.

Rīgā, 07.04.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Banku aktīvi februāra beigās sasniedza gandrīz 31 mljrd. eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2015. gada februārī liecina, ka banku sektora kopējais aktīvu apmērs palielinājās par 0.6% jeb 169.2 milj. eiro, februāra beigās sasniedzot 30.9 mljrd. eiro.

Banku sektora peļņa šī gada pirmajos divos mēnešos bija 64 milj. eiro. Ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 96.5%).

Banku sektora kopējo noguldījumu apmērs palielinājās par 1% jeb 218 milj. eiro. Rezidentu noguldījumi pieauga par 0.8% jeb par 77 milj. eiro, ko galvenokārt ietekmēja uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumu kāpums. Savukārt nerezidentu noguldījumi palielinājās par 1.2% jeb 141 milj. eiro, ko būtiski ietekmēja arī ASV dolāra vērtības kāpums (divas trešdaļas noguldījumu ir ASV dolāros).

Kredītportfelis februārī nedaudz samazinājās (par 0.3%), t.sk. rezidentu nefinanšu uzņēmumu kredītportfelis – par 0.5% un rezidentu mājsaimniecību – par 0.5%, savukārt nerezidentu kredītportfelis pieauga par 0.8%.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada februāri ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv