Publicēts: 13.04.2015.

Rīgā, 13.04.2015
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Izstrādāta rokasgrāmata ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras veic darījumus ar finanšu instrumentiem, paredzētu rokasgrāmatu. Tajā ir apkopoti galvenie principi un sniegta papildu skaidrojoša informācija par ziņošanu par darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Gan veicot finanšu instrumentu tirgus un tā dalībnieku uzraudzību, gan sagatavojot statistisko informāciju, ir ļoti svarīgi, ka tirgus dalībnieku paziņojumos par darījumiem ar finanšu instrumentiem sniegtā informācija ir precīza un atbilstoša.
 
Veidu un kārtību, kā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem, nosaka FKTK izdotie “Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem”, savukārt jaunizstrādātās rokasgrāmatas mērķis ir veicināt tirgus dalībnieku labāku izpratni galvenokārt par paziņojumu lauku aizpildīšanu. Rokasgrāmatā ir apkopoti biežāk konstatētie trūkumi un sniegta papildu skaidrojoša informācija par ziņošanas kārtību.

Rokasgrāmata par ziņošanu par darījumiem ar finanšu instrumentiem ir publicēta FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/finansu_instrumentu_tirgus/fktk_izdotie_ieteikumi/2015-04-13_rokasgramata_par_zinosanu_par_darijumiem_ar_finansu_instrumentiem/

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv