Publicēts: 15.04.2015.

Rīgā, 15.04.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

“Citadeles” investori saņem atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai bankā

Šodien ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes gala lēmumu ir noslēdzies bankas “Citadele” jauno investoru izvērtēšanas process, un Latvijas valdības apstiprinātā investora “Ripplewood Advisors LLC” meitas kompānijai “RA Citadele Holdings LLC” un divpadsmit starptautisku investoru grupai ir dota atļauja iegūt visu valsts īpašumā esošo bankas daļu.

Nodrošinot rūpīgu investora izvērtēšanas procesu, uzraudzības iestādes balstījās uz pieciem galvenajiem likumā noteiktajiem kritērijiem – brīvā kapitāla pietiekamību, finansiālo stabilitāti, ieguldīšanai paredzēto līdzekļu izcelsmes legalitāti, investora reputāciju un biznesa plānu, kurā ir atklāts redzējums un stratēģija bankas turpmākajai darbībai.

Lai jaunais investors varētu pilnvērtīgi iesaistīties bankas darbībā, tam sadarbībā ar Privatizācijas aģentūru būs vēl jāpabeidz akciju iegādes process.

Tā kā bankai ir meitasuzņēmumi Lietuvā un Šveicē, tuvākā laikā investoriem būs jāsaņem arī šo valstu regulatoru piekrišana būtiskas līdzdalības iegūšanai meitas uzņēmumos.

Jau ziņots, ka saskaņā ar 2014. gada 5. novembrī parakstīto bankas “Citadele” akciju pirkuma līgumu, “RA Citadele Holdings LLC” un divpadsmit starptautisku investoru grupa varēs iegūt visu valsts īpašumā esošo bankas daļu jeb 75% mīnus 1 akcija.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774808, 26893967
marija.makarevica@fktk.lv