Publicēts: 06.05.2015.

Rīgā, 06.05.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Reģistrēts “ABLV Bank” parāda vērtspapīru pamatprospekts

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma reģistrēt AS “ABLV Bank” parāda vērtspapīru pamatprospektu piektajai obligāciju emisijai.

Emisiju mērķis ir piesaistīt papildu līdzekļus bankas pamatdarbības finansēšanai.

Bankas pamatprospektā ir paredzēts, ka gada laikā tiek emitēti parāda vērtspapīri par kopējo vērtību 400 milj. eiro vai šīs summas ekvivalentu ASV dolāros atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem. Programmas ietvaros paredzēts emitēt obligācijas ar dzēšanas termiņu no 1 līdz 12 gadiem.

Viena vērtspapīra nominālvērtība, konkrētās emisijas apjoms, cena, dzēšanas termiņi un vērtspapīru piedāvājuma nosacījumi tiks noteikti katras emisijas galīgajos noteikumos.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv