Publicēts: 07.05.2021.
Marine Krasovska, FKTK Finanšu inovāciju departamenta direktore
Marine Krasovska Viena no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) prioritātēm un stratēģiskajiem virzieniem ir FinTech nozares izaugsme. Lai veicinātu jomas attīstību, FKTK Inovāciju centrā eksperti sniedz profesionālas konsultācijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un jaunajiem uzņēmējiem. Šogad 1. ceturksnī FKTK ekspertu komanda visbiežāk konsultēja par finanšu iestāžu licencēšanas iespējām, piemērojamo regulējumu, uzraudzības prasībām, kā arī par atbilstības prasībām tehnoloģisko risinājumu izstrādes procesos.
Pašlaik īpaši iezīmējas interese par divām jomām – regulatīvajām tehnoloģijām jeb RegTech un kolektīvās finansēšanas platformām.
RegTech tirgus strauji attīstās visā pasaulē, un arī Latvijā vairāki uzņēmumi pašlaik strādā pie riska pārvaldības risinājumiem atbilstības jomā. Šādi risinājumi ļauj automatizēt principa "zini savu klientu" procesus un naudas atmazgāšanas novēršanas (AML, anti-money laundering) pārbaudes rīkus, kas savukārt ietaupa laiku un resursus gan finanšu sektora dalībniekiem, gan viņu klientiem. Piemēram, var tikt izstrādāts risinājums vai process, kas klientu attiecību sākšanas procesu kredītiestādē padara vieglāku un modernāku, kā arī stiprina atbilstības pārvaldību finanšu iestādē. Topošie risinājumi balstās uz tehnoloģisko pieeju un nodrošina augstākas pakāpes digitalizāciju atbilstības procesu pārvaldībā, piemēram, tādos procesos kā AML skrīnings un ārpakalpojumu izmantošana kvalitatīvai privāto un juridisko personu pārbaudei. 2021. gada sākumā arī būtiski augusi interese par kolektīvās finansēšanas platformu regulējumu un licencēšanas procesu. Eiropas Kopfinansēšanas pakalpojumu regula[^1] stājās spēkā 2020. gada novembrī, bet ir piemērojama no 2021. gada 10. novembra. Pašlaik FKTK kopā ar kolēģiem no citu Eiropas valstu finanšu regulatoriem darbojas pie regulas tehnisko standartu izstrādes, lai 2021. gada novembrī piedāvātu vietējiem pakalpojumu sniedzējiem saņemt atbilstošas licences. FKTK Inovāciju centrā klienti jau saņēmuši konsultācijas par uzraudzības prasībām un regulējumu divos virzienos: uz aizdevumiem balstīto (lending based) kopfinansēšanas platformu darbībā un uz kapitāla piesaisti balstīto (equity based) kopfinansēšanas platformu darbībā. Inovāciju centra eksperti konsultāciju laikā īpaši vērš tirgus dalībnieku uzmanību uz ieguldītāju līdzekļu aizsardzības jautājumiem. Inovāciju centrs ir FKTK kompetenču platforma, kur FinTech jomas pārstāvjiem ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas no FKTK inovāciju ekspertu komandas, kas specializējas dažādu finanšu jomu normatīvo aktu pārzināšanā un interpretācijā saistībā ar inovatīvu finanšu pakalpojumu risinājumiem. Daudzi vietējie un ārvalstu uzņēmēji, kuri darbojas vai plāno sākt darbību finanšu tehnoloģiju jomā Latvijā, šo iespēju jau izmanto.
Šogad 1. ceturksnī tāpat kā 2020. gadā redzam stabilu interesi par konsultācijām FKTK Inovāciju centrā.
Aicinām FinTech industrijas pārstāvjus aktīvi izmantot iespēju saņemt FKTK profesionāļu konsultācijas un esam gatavi atbildēt uz jautājumiem par plānotās biznesa idejas finanšu sektora regulējumu, par uzraudzības prasību piemērošanu inovācijām, kā arī, iepazīstoties ar konkrēto biznesa ieceri, varam vērst uzmanību uz jautājumiem, kuri būtu jāatrisina inovatīva risinājuma izstrādes gaitā. Konsultācijai ar Inovāciju centra ekspertiem var pieteikties, rakstot jautājumus brīvā formā uz fintech@fktk.lv. Eksperti ar jums sazināsies, lai organizētu tiešsaistes tikšanos jums ērtā laikā, vai sagatavos atbildi rakstiski.   [^1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (Dokuments attiecas uz EEZ)