Publicēts: 06.07.2020.
Šodien, 06.07.2020., Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja Santa Purgaile, piedaloties FKTK padomes locekļiem Kristīnei Černajai-Mežmalei un Ģirtam Rūdam, tikās ar Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieku Valdi Dombrovski un pārrunāja EK prioritātes finanšu jomā. Sarunas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta banku sektora lomai ekonomikas atlabšanā saistībā ar Covid-19 izplatības seku un ietekmes mazināšanu, vienlaikus skarot arī finanšu ilgtspējas aspektus.
Valdis Dombrovskis tikšanās laikā uzsvēra: "Finanšu sektoram ir būtiska loma ekonomikas atjaunošanā, nodrošinot finanšu resursus uzņēmumiem ekonomiskās darbības turpināšanai, kā arī sniedzot atbalstu mājsaimniecībām, kas nonākušas grūtībās pandēmijas dēļ. Ir svarīgi arī nākotnē stiprināt Latvijas finanšu sektoru, veicinot efektīvu un proporcionālu risku uzraudzību, atbalstot kapitāla tirgus attīstību Baltijas valstīs, un nodrošināt to, ka bankas kreditē ekonomikas attīstību.”
S. Purgaile pauda gandarījumu par iespēju tikties un pārrunāt Latvijas finanšu un kapitāla tirgum būtiskus tematus. Lai arī Latvija līdz šim uzrādījusi labus rezultātus Covid-19 izplatības ierobežošanā, tomēr ekonomikas un, jo īpaši finanšu sektors, ir cieši integrēts Eiropā un pasaulē, līdz ar to Covid-19 ietekme uz citu valstu ekonomiku ir un arī turpmāk būs jūtama arī Latvijā. Vienlaikus S. Purgaile apliecināja Latvijas banku spēju operatīvi nodrošināt Latvijas sabiedrībai un uzņēmējiem nepieciešamos atbalsta pasākumus. Šādu iespēju lielā mērā sniedz līdzšinējā Eiropas un FKTK uzraudzības pieeja, līdz ar to bankās ir nodrošinātas atbilstošas kapitāla un likviditātes rezerves. Turklāt S. Purgaile informēja, ka, nodrošinot finanšu sektora dalībnieku uzraudzību, FKTK īsteno individuālu un elastīgu pieeju, kas balstīta faktisko apstākļu un Covid-19 radīto seku ietekmes izvērtējumā, izmantojot regulējumā paredzētās iespējas. Tikšanās laikā tika apspriestas arī aktualitātes Eiropas Savienības (ES) finanšu un kapitāla tirgū, kā arī pārrunāti jautājumi, kas skar ES kopējo cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
FKTK padomes priekšsēdētāja Santa Purgaile akcentēja: “Ir ļoti būtiski, lai ES līmenī notiek vienots darbs pie finanšu noziegumu novēršanas. Latvijā, pēdējo gadu laikā šajā jomā ir paveikts liels darbs, un ir skaidrs, ka noziedzīgi iegūtas naudas ceļi sniedzas pāri vienas valsts robežām un sekmīgi apkarošanas pasākumi iespējami, ES dalībvalstīm cieši sadarbojoties. Dalībvalstīm ir jāseko vienotai pieejai un prasībām šajā jomā, lai kopīgi tiktu panākts vēlamais rezultāts.”
Valda Dombrovska vizīte FKTK Turpmākai informācijai: FKTK Komunikācijas daļas Vecākā sabiedrisko speciāliste Aija Brikše tālr.: 67774807 e-pasts: aija.brikse@fktk.lv