Publicēts: 29.03.2012.

KAS IR FINANŠU PIRAMĪDAS?

Finanšu piramīdai var būt dažādas formas, iespējams, pirmajā brīdī to var būt grūti atpazīt, piramīda var slēpties aiz dažādām uzņēmējdarbības, labdarības u.c. formām, taču parasti finanšu piramīdām ir viena galvenā iezīme: klientiem tiek solīta nesamērīgi liela peļņa īsā laika posmā, kā arī parasti dalībniekiem tiek piesolīta papildu piemaksa, bonusi par jaunu dalībnieku piesaistīšanu.

Piramīdas darbība balstās tikai uz tās spēju piesaistīt arvien jaunus dalībniekus un jebkuras finanšu piramīdas dibinātāju mērķis ir gūt materiālu labumu no personām, kas piramīdai būs pievienojušies vēlāk.

Jebkuras finanšu piramīdas liktenis ir jau iepriekš zināms – tā beidz pastāvēt. beidzoties naudas plūsmai, t.i., vairs nespējot piesaistīt jaunus dalībniekus, un tie dalībnieki, kas pievienojušies piramīdai kā pēdējie, savus līdzekļus pilnībā zaudē.

KĀDĒĻ NEIESAISTĪTIES?

Iesaistoties finanšu piramīdā, tur ieguldītā nauda var tikt pilnībā zaudēta. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) neuzrauga šādus veidojumus, līdz ar to finanšu piramīdas dalībnieks netiek nekādā veidā valstiski aizsargāts. Neviens nenes atbildību par cilvēku zaudēto naudu, neviens negarantē, ka šie līdzekļi tiks atgūti. Savā ziņā ikviens, kurš iesaistās finanšu piramīdā kā tās dalībnieks, atbalsta citu cilvēku apkrāpšanu.

PIRMS UZTICĒT KĀDAM SAVU NAUDU, IR BŪTISKI ATBILDĒT UZ TRIM JAUTĀJUMIEM: 1. Vai es saprotu kur nonāks mana nauda, kur tā tiks ieguldītā un kādā veidā tiks pelnīti procenti? 2. Vai es zinu kas ir persona/-as, kas ir dibinājušas šo uzņēmumu (veidojumu), kam es uzticu savu naudu, kas ir šie cilvēki un ko es zinu par viņu līdzšinējo darbību? 3. Vai es zinu kādā apmērā un kurš man garantē naudas līdzekļu atgūšanas iespēju gadījumā, ja shēma/veidojums sabrūk?

KĀ IESPĒJAMS APTURĒT FINANŠU PIRAMĪDU DARBĪBU?

Pirmais un galvenais priekšnoteikums, lai novērstu finanšu piramīdu iespēju darboties, lai cīnītos ar šādām parādībām ir cilvēku NEIESAISTĪŠANĀS šajās piramīdās.

Ja cilvēki uzticēs piramīdai naudu, tad tās jebkādā veidā centīsies turpināt savu darbību. Savukārt, ka ja cilvēki finanšu piramīdai naudu nenesīs, tad piramīdas darbība apstāsies pati no sevis.

FKTK uzrauga tikai licencēto finanšu un kapitāla tirgu, t.i., tikai tos noguldījumu vai ieguldījumu piesaistītājus, kas pie mums ir saņēmuši licenci. Un tikai pie šiem noguldījumu piesaistītājiem klients ir aizsargāts no valsts puses – gan kā patērētājs, gan kā noguldītājs.