K. Valdemāra iela 1B, RīgaSkatīt kartē Adrese
K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā
Tālrunis 67022529 vai 67022493
Darba laiks

P, O, T, C   8.30-17.30,
Piektdienās 8.30-16.15

Liepājas filiāles klientu kase


Skatīt kartē
Adrese Teātra ielā 3, Liepājā
Tālrunis 63480324
Darba laiks
(darbdienās)
9.00-15.00 (pārtraukums 12.00-12.45)
   

Latvijas Bankas klientu kase sniedz šādus pakalpojumus:

1) veic latu skaidrās naudas apmaiņu pret eiro

Latvijas Bankas klientu kasē neierobežotā apjomā veic latu banknošu un monētu apmaiņu pret eiro pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa 0,702804 lati par vienu eiro.

2) pārdod kolekcijas monētas

Kolekcijas monētas var iegādāties Latvijas Bankas kasēs Rīgā un Liepājā. Lūdzam pirms došanās uz attiecīgo kasi, sazināties ar Latvijas Banku, lai pārliecinātos, vai Jūs interesējošā monēta ir pieejama. Tālr. 67022722; fakss 67022103; e-pasts monetas@bank.lv

Monētu cenas

3) maina bojātās eiro un lata banknotes un monētas

Latvijas Bankas klientu kasē bez maksas var apmainīt bojātās eiro un lata banknotes un monētas. Citu valstu naudas zīmes Latvijas Banka nemaina.

Latvijas Banka veic bojātu banknošu tūlītēju apmaiņu kasē, ja

  • tām ir saskatāmas drošības pazīmes  
  • nosakāma nominālvērtība  
  • ir pārliecība par tās īstumu;
  • banknotes lielums ir lielāks par 50% noveselas banknotes lieluma. 

Saplēstas banknotes, ja tās sastāv no vairākām daļām, maina, ja ir identificējami abas attiecīgās banknotes numuri, vismaz divas banknotes daļas nepārprotami atbilst vienai un tai pašai banknotei un tās abas kopā veido vairāk kā 50 % no veselas banknotes lieluma.

Latvijas Banka veic bojātu apgrozības monētu tūlītēju apmaiņu, ja

  • uz tās saskatāma nominālvērtība
  • atšķirams ģerbonis (lata monētām) vai ir redzams nacionālās puses attēls (eiro monētām)
  • ir pārliecība par tās īstumu.

Ja rodas aizdomas par apmaiņai iesniegtās banknotes vai apgrozības monētas īstumu, tiek iesniegtas eiro banknotes vai apgrozības monētas lielā apmērā vai plēsta banknote sastāv no vairākām daļām un nav nosakāms plēstās banknotes atlikušais lielums, nav identificējami abi banknotes numuri vai cits šaubu iemesls, piemēram, banknote ir dedzināta, balināta, mazgāta vai tai trūkst kādas drošības pazīmes, pamatojoties uz klienta iesniegumu, naudas zīme tiek pieņemta uz ekspertīzi un par tās apmaiņu lemj Latvijas Bankas naudas zīmju ekspertīzes komisija. Atbilde tiek sniegta 4 nedēļu laikā pa pastu. Apmainītās naudas zīmes nominālvērtības atlīdzību var saņemt Latvijas Bankas kasē vai bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz klienta norādīto kredītiestādes kontu.

Ekspertīzē nodotās naudas zīmes, arī apmaiņas atteikuma gadījumā, atpakaļ netiek izsniegtas.

Latvijas Banka nemaina un neatlīdzina nekādus zaudējumus, kas radušies viltotu naudas zīmju dēļ un neatdod viltojumus klientam, bet nodod tos policijā.

→ Vairāk par naudas zīmju identifikāciju un apmaiņu

Veicot bojāto eiro un lata banknošu un monētu apmaiņu, Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti).

Iesnieguma veidlapa

4) veic eiro naudas zīmju nominālu maiņu

Latvijas Bankas klientu kasē eiro banknotes vai apgrozības monētas maina pret apgrozībā nebijušām eiro banknotēm vai monētām, pieņemot no viena klienta vienā maiņas reizē dienā ne vairāk kā 1000 monētu.

Vienā maiņas reizē dienā izsniedz:

  • 250 apgrozībā nebijušas monētas bez maksas,
  • virs 250 monētām, tikai tīstokļos vai sākuma komplektos par maksu administratīvo izdevumu segšanai 0,12 eiro (t.sk. PVN) par vienu tīstokli vai sākuma komplektu,
  • eiro banknotes pret citas nominālvērtības banknotēm maina bez maksas

Ja maiņas apjoms vienā reizē pārsniedz 1000 eiro vai 500 vienas nominālvērtības monētu, tad 3 dienas iepriekš jāpiesakās Monētu daļā pa e-pastu: monetas@bank.lv vai tālruni 67022335, 67022534

5) pieņem pārbaudei aizdomīgas naudas zīmes

No 2016. gada 1. jūlija Latvijas Bankā darbu uzsācis vienots naudas pārbaudes centrs.

Latvijas Bankas naudas laboratorijā speciālisti:

- veic visas eiro un citu valūtu banknošu un monētu ar viltojumu pazīmēm pārbaudes,
- sniedz atzinumu par konstatētajiem viltojumiem

Par konstatētajiem viltojumiem tiek informēta Valsts policija, kas nodrošina izmeklēšanas darbības.

Pārbaude tiek veikta mēneša laikā un sniegta atbilde iesniedzējam (parasti atbilde tiek sniegta daudz īsākā termiņā).

BŪTISKI - naudas zīmes ekspertīzei var nodot gan Latvijas Bankas klientu kasēs Rīgā un Liepājā, gan joprojām tuvākajā policijas iecirknī. Policijā iesniegtās naudas zīmes tiek sūtītas uz Latvijas Banku.

Pārbaudē konstatējot naudas zīmes viltojumu, nodotās naudas zīmes tiek nodotas policijai un netiek izsniegtas atpakaļ. Latvijas Banka nemaina un neatlīdzina zaudējumus, kas radušies viltoto naudas zīmju dēļ.

Veicot attiecīgo darījumu, Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti).