Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 20.08.2019.

Latvijas Bankas izsludinātos iepirkumus turpmāk varat skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā.