Publicēts: 27.10.2022.
Einars Repše

Einars Repše, Latvijas Bankas prezidents (1991–2001), simtgades reizē dalās atmiņās par nacionālās centrālās bankas atjaunošanas posmu un saviem līdzgaitniekiem. Par viņu neatsveramo ieguldījums modernas centrālās bankas izveidē Latvijā, kuras vadzvaigzne ir stabila nauda.

Latvijas Bankas likums, lata sižetiskie risinājumi un piesaiste SDR

Video īsumā

  • Latvijas Bankas likuma tapšana un Vācijas padoms neatkarīgas, uz naudas stabilitāti orientētas centrālas bankas izveidē, naudas krātuves būvē.
  • Lata piesaiste SDR – ieteikums no monetāro sistēmu pārzinātāja, ASV ekonomista Jura Vīksniņa.
  • Latvijas komercbanku sistēmas izveide un padomju raugs.
  • Latvijas atjaunojamās naudas sižetisko risinājumu meklējumi. Pirmās brīvi ievēlētās Augstākās Padomes vadītājs Imants Daudišs. Konkursa organizētāji, viņu vidū arī akadēmiķis Jānis Stradiņš, un uzvarētāji, mākslinieki – Imants Žodžiks un Valdis Ošiņš.

 Iepriekšējās epizodes:

Priekšdarbi Latvijas Bankas atjaunošanai, īstenošana

Top neatkarīga centrālā banka brīvā valstī